จองวัน-เวลาในการส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินฯ พร้อมด้วยเอกสารประกอบ
ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566 (ผู้กู้ยืมมหาวิทยาลัยขอนแก่น)


*** ระบบปิด / Close***


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนจอง วัน-เวลา

ตรวจสอบก่อนการจอง
1. ผู้กู้ยืมที่จะทำการจองวัน-เวลาในการส่งเอกสารได้จะเป็นผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติคำขอกู้ยืมจากกองทุน กยศ.กลางแล้วเท่านั้น
2. ผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติคำขอกู้ยืมจากกองทุน กยศ.กลางแล้ว แต่ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้รอทำการจองใหม่อีกครั้ง ประมาณ 1-2 วันทำการ (กยศ.มข.จะทำการอัปเดตข้อมูล)

หมายเหตุ ***กรณีที่ผู้กู้ยืมจองวัน-เวลาส่งเอกสารแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ เพราะฉะนั้นก่อนทำการจองวัน-เวลาในการส่งเอกสารโปรดตรวจสอบวันและเวลาที่ผู้กู้ยืมสะดวกที่สุด รายละเอียดดังนี้กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์