ระบบจอง วัน-เวลา เข้ารับเสื้อนักศึกษาใหม่ (แจกฟรี นศ.ปริญญาตรี รหัส 67) นศ. ที่ยังไม่ได้รับเสื้อหรือไม่ได้จองวันรับเสื้อ สามารถเข้ามารับได้ระหว่าง 14 - 16 มิ.ย 67
*** ระบบปิด / Close***


ข้อมูลการรับเสื้อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

*** นักศึกษา คณะสหวิทยาการ ไม่ต้องจอง วัน-เวลา ในการรับเสื้อ โดยให้ติดต่อรับเสื้อ ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคารบริหาร ชั้น 1 วิทยาเขตหนองคาย ***กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์