บริการด้วยน้ำใจ ใส่ใจนักศึกษา พัฒนาด้วยกิจกรรม คุณธรรมนำหน้า ให้นักศึกษาเพียบพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา


จองวัน-เวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษาส่วนกลาง ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ป้อนรหัสนักศึกษา เพื่อจองวัน-เวลา

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น